Optometrie

Gonio_2015 Tono_2015

Een optometrist is een wettelijk erkend, eerstelijns oogzorgverlener en het beroep is sinds 2000 officieel opgenomen in de wet BIG (Beroepen in Individuele Gezondheidszorg).

Een optometrist werkt in de eerste lijn en is dus makkelijk toegankelijk.

Dit betekent dat u, naast controle van uw ogen, ook voor oogklachten rechtstreeks naar een optometrist toe kunt gaan. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan jeukende, rode, branderige ogen, dubbelzien of als u lichtflitsen of vlekken ziet.

Komen er in uw familie oogziekten, zoals hoge oogdruk macula-degeneratie
of staar voor, dan is het verstandig om een afspraak te maken voor een uitgebreid optometrisch onderzoek.

Een optometrist onderzoekt uw ogen dus uitgebreider dan een opticien en gebruikt daarvoor (pupil verwijdende) druppels om ook de binnenkant van uw ogen goed te kunnen beoordelen.

Een Optometrist is HBO opgeleid en werkt volgens duidelijke gedragsregels.
Optiek Jacques beschikt als enige optiekzaak in Schijndel over een HBO-optometrist.
Kijk voor meer informatie op www.optometrie.nl